Protected by Copyscape Originality Checker ”PR

Din havemand, liftudlejning & træfældning

Følg os på Facebook:Akut træfældning ved stormfald - døgnet rundt!

​Efter de sidste års voldsomme efterårs- og vinterstorme i Danmark har skabt voldsomme naturkatastrofer og væltet og knækket mange træer, såvel gamle og unge træer.

Er der en storm på vej, så sætter vi vores vagt beredskab i vores firma igang. Vores akut telefon er parat til at tage imod jeres opkald. Ring på alle tider af døgnet, når katastrofen rammer jer:

Akut beredskab ved stormfald og træfældning

+45 40 89 57 82

Vi vil prioritere de sager, som kræver hurtigst aktion i forhold til folks sikkerhed samt til trafiksikkerheden.

Ring hele døgnet på vores akut mobil telefon, som bruges som nødberedskab, når storme raser over Vestjylland.

Hvorfor ekstra ​påpasselighed ved stormfaldet træer

​Væltede træer kræver ekstra sikkerhed, da der er store kræfter i træet, som i væltet tilstand og står meget i spænd, og som ved savningen kan give meget voldsomme ryk og kræfter, som er til fare for mennesket og bygninger.

  • Ekstra lange sav skal bruges ved stormfaldet træer - fordi man normalt kun vil kunne skære fra en side ved stormfaldne træer
  • Der er meget spænd i træet op til flere dage efter stormfaldet
  • Lige efter en frostperiode er der meget spænd i træerne
  • Unge og smidige træer afgiver meget spænd, når de bliver fri savet
  • Trærodnettet er også til fare, da det kan "vælte" tilbage til sin plads, når træet saves fri fra rodnettet

Problemet er, at jo længere fra træroden, man skal save, jo større er faren for at saven sætter sig fast og jo sværere er det også at forudse, hvordan træstammens bevægelser vil forløbe ved fri savningen af træet fra rodnettet.

Derfor er det mest sikkert at lave de professionelle træfældere, at overtage opgaven ved stormfaldet træer, ikke mindst for din egen sikkerhed samt at mindske skaderne ved din ejendom mest muligt.

Priser ved akut tilkaldehjælp udenfor normale åbningstider


​Taksterne stiger med 100% uden for de normale åbningstider i weekend og aften og nattillæg. Men det taler vi om, når vi når frem til jeres lokation og ser på jobbets omfang af det væltede træ samt estimere, hvor lang tid, oprydningen af det væltede træ vil tage. 

 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Firmaoplysninger

Skjern-Tarm Liftudlejning og Træfældning
​​CVR: 16069477

Her finder du os

Tarmvej 63

6880 Tarm

Kontaktoplysninger